หลาย ๆ ท่าน คงได้มีโอกาสไปร่วมงานศพ อาจจะเป็นทั้ง คนที่รัก พี่ น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย เป็นต้น
และเมื่อท่านไปร่วมฟังสวดนั้น ท่านอาจจะเห็นพระ ๔ รูป นั่งสวดโดยมีตาลปัตรบังหน้า ในตาลปัตรทั้ง ๔ ด้ามนี้ จะมีข้อความทั้ง ๔ ด้ามว่า

ไปไม่กลับ

หลับไม่ตื่น

ฟื้นไม่มี

หนีไม่พ้น

ถ้าถามท่านทั้งหลาย ว่า “คำในตาลปัตรทั้ง ๔ ด้ามนี้มีความหมายอย่างไร”

หลาย ๆ ท่าน อาจตอบว่า “ก็หมายถึง “ตาย” หรือ “ความตาย” นะซิ ถามได้” ซึ่งก็ถูกอยู่ ในความหมายที่เป็นพื้น ๆ แต่ยังไม่ถูกตรงเท่าที่ควร

เพราะคนโบราณท่านให้ความหมายลึกซึ้งกว่านั้น

จึงขอนำมาขยายเนื้อความให้ท่านทั้งหลายได้ทราบดังนี้

ตาลปัตรด้ามที่ ๑ ที่มีข้อความว่า “ไปไม่กลับ” ความหมายในที่นี้คือ “กาลเวลา” ที่ผ่านเราไป ที่กลืนกินเราอยู่ทุกวัน ไม่มีวันคืนที่ย้อนกลับได้
ดังนั้น เราจึงควรทำแต่สิ่งที่งาม ที่สมควรทำ ก่อนที่ไม่มีโอกาสได้ทำเป็นการเตือนไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิต ให้ทำสิ่งมีประโยชน์ ให้คุณค่า สร้างสรรความดีงามต่าง ๆ ให้เกิดมีในชีวิต ครอบครัว คนที่เรารัก รวมทั้งชาติ บ้านเมือง เสียตอนที่ยังมีโอกาสทำได้ เพราะถ้า กาลเวลา มันผ่านมันเลยไปแล้ว เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำ ได้สร้าง แล้วจะเสียใจในภายหลังก็ไม่ประโยชน์

ตาลปัตรด้ามที่ ๒ ที่มีข้อความว่า “หลับไม่ตื่น” ความหมายในที่นี้คือ “ปุถุชน คนธรรมดาอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ที่ยังมีกิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ)หนาอยู่ ท่วมทับอยู่ จึงจมปลักหลับอยู่ในกองกิเลส ไม่ยอมตื่นขึ้นมารับรู้ สู้กับมัน”

ตาลปัตรด้ามที่ ๓ ที่มีข้อความว่า “ฟื้นไม่มี” ความหมายในที่นี้คือ “พระอรหันต์” ที่ท่านสามารถกำจัดขจัดกิเลสให้ไปจากจิตใจท่านได้อย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถกลับมาฟื้นกำเริบได้อีก

ตาลปัตรด้ามที่ ๔ ที่มีข้อความว่า “หนีไม่พ้น” ความหมายในที่นี้คือ “กรรม” (กรรม คือ การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา เป็นคำกลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว ขึ้นอยู่แต่ว่าเราเจตนาทำในสิ่งที่ดี ก็จะเรียกว่า “กรรมดี หรือ กุศลกรรม” ถ้าเราเจตนาทำในสิ่งที่ชั่ว ก็จะเรียกว่า “กรรมชั่ว หรือ อกุศลกรรม” ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราทำผ่านมาแล้วในอดีต เราเคยทำสิ่งใดไว้ก็จะต้องได้รับสิ่งนั้นตอบสนองเสมอทั้งในทางที่ดี และไม่ดี เช่น เรื่องของท่านพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย เป็นผู้เลิศทางด้านฤทธิ์ ก่อนที่ท่านจะปรินิพพาน ท่านก็ถูกโจรดักทำร้าย ถึง ๓ ครั้ง ๓ ครา ท่านก็ใช้ฤทธิ์ เหาะหนี จนท่านมาพิจารณาดูกรรมในอดีตชาติของท่านว่าทำไมโจรกลุ่มนี้จึงมาทำร้ายท่าน ท่านก็พบว่าในอดีตชาตินั้น ท่่านเคยทำร้ายบุพการีของท่าน เพราะภรรยายุยง เมื่อท่านทราบถึงกรรมที่ท่านทำมาแล้ว ท่านจึงยอมรับในวิบากกกรรม(ผลของกรรม)นั้น ท่านจึงยอมให้โจรทำร้าย ทุบตีท่านจะกระดูกแหลกละเอียด สุดท้ายท่านจึงเข้าปริพินพาน

 

นี่คือความหมายของคนโบราณที่ท่านนำคำทั้ง ๔ “ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น” มาผูกเป็นปริศนาไว้ที่ตาลปัตรทั้ง ๔ ด้าม เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายในรุ่นหลัง ดังที่กล่าวมานี้

 

เรียบเรียงโดย : www.centerthai.com

Load More By admin
Load More In ความรู้ธรรมะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ซักผ้าแล้วลืมเอา ทิชชู่ ออกจากกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางกาง จัดการได้

ปัจจุบันมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายที่ช่วยผ่อนแรงคุณแม่บ้านได้มากมาย  และเครื่องซักผ้าก็ดูเหมื…