เลี้ยงปูนิ่มในบ่อซีเมนต์ ผลผลิตดี กำไรหลักแสน

ปูทะเลเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ อีกทั้งคุณค่าโภชนาการ และเนื้อมีรสดี ทำให้ปูทะเลได้รับความนิยมในการบริโภคสูง ดังนั้นความต้องการของตลาดจึงมีปริมาณมากขึ้นเป็นลำดับ การจับปูทะเลจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เพียงพอตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ จึงได้มีการเพาะเลี้ยงปูทะเลขึ้น เพื่อให้ได้ปูทะเลที่มีคุณภาพและปริมาณตามความต้องการ
ปริมาณความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปูทะเลในธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปูทะเลจึงควรกระทำไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์พันธุ์ เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำประเภทนี้ดำรงอยู่ต่อไปในน่านน้ำ เทคนิคการเลี้ยงปูทะเลอันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรในด้านการพัฒนาวิธีเพราะเลี้ยงให้ได้ผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พันธุ์ปูทะเลให้คงอยู่ต่อไป นายปรีชา อุ่นภิรมย์ เกษตรกรบ้านทุ่งมะขาม ต.สะพลี อ.ปะทิว เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงปูทะเลในบ่อซีเมนต์เพื่อจำหน่ายในรูปของปูนิ่ม มานำเสนอ

 

 

การทำแพ : ตะกร้าที่ใช้จะเป็นตะกร้าพลาสติกขนาดประมาณ 40 x 60 x 15 ซม. สำหรับแพใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เป็นทุ่นรองรับพอดีกับตะกร้าเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยทั่วไปใช้ตะกร้าครอบอีกใบหนึ่งเพื่อป้องกันแสงและความร้อน

เทคนิคการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อซีเมนต์วัสดุ/อุปกรณ์ :

1.บ่อซีเมนต์ขนาด 1.2 x 8 เมตร สูง 1.5 เมตร
2.เครื่องให้ออกซิเจน
3.ตะกร้าพลาสติก
4.ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว สำหรับทำแพ
5.พันธุ์ปูทะเลขนาด 8 ตัวต่อกิโลกรัม (ซื้อได้จากชาวประมงพื้นบ้านในราคา กก.ละ 100 บาท)

การเลี้ยง :

1.ใส่น้ำในบ่อซีเมนต์ ให้เต็มบ่อแล้วนำต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อนๆ จากนั้นก็นำไปแช่ในบ่อไว้ 15 วัน (สองครั้ง) เพื่อเป็นการลดความเป็นกรด-ด่างของบ่อซีเมนต์ (บ่อใหม่)
2.นำต้นกล้วยออกทิ้งแล้วถ่ายน้ำออกจากนั้นก็ตากบ่อไว้ 7 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรค
3.จากนั้นก็นำน้ำมาใส่บ่อให้สูงประมาณ 1 เมตร (ให้ออกซิเจนไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนนำปูลงเลี้ยง)
4.นำท่อ PVC ที่เตรียมไว้มาประกอบเป็นแพใส่ในบ่อ
5.นำปูทะเลที่เตรียมไว้มาใส่ในตะกร้าจำนวน1 ตัวต่อ 1 ตะกร้า จากนั้นก็นำไปวางไว้ในแพ

**การเร่งให้ปูลอกคราบทำได้โดยเลือกปูตัวที่สมบูรณ์ได้ขนาดตัวละ 2 ขีด มาทำการตัดขาและก้ามออกให้หมดให้เหลือแต่กรรเชียงทั้งสองข้างเพื่อเป็นการเร่งให้ปูลอกคราบเร็วขึ้น โดยหลังจากตัดขาแล้วประมาณ 20-25 วัน ปูก็จะลอกคราบ**

 

 

การให้อาหาร : นำปลาสีกุนหรือปลาไก่ มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ โดยให้อาหารปู วันเว้นวัน ในตอนเช้า

การดูแลรักษา :

1.ถ่ายน้ำเดือนละ 2 ครั้ง หรือเมื่อน้ำเริ่มเสีย
2.นำหอยแมลงภู่มาใส่ไว้ที่พื้นบ่อเพื่อให้หอยเป็นเครื่องกรองน้ำตามธรรมชาติ
3.คอยตรวจเช็คทุก 3 ชั่วโมง เพื่อดูว่าปูลอกคราบหรือไม่ สังเกตได้โดยการจะมีกระดองปู 2 กระดอง

**ใน 1 ตะกร้า แสดงว่ามีการลอกคราบก็จะได้ปูนิ่ม ซึ่งปูจะแข็งตัวภายใน 3 ชั่วโมง จะต้องรีบจับปูนิ่มขึ้นมา แล้วนำไปใส่ในถังน้ำจืด อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อให้คลายความเค็มเพื่อชะลอการแข็งตัวของกระดอง นำปูนิ่มไปทำการคัดขนาดแล้วนำไปแช่ในตู้แช่แข็ง ก่อนส่งจำหน่ายต่อไป**

 

 

การจำหน่าย : จะจำหน่ายที่บ้านโดยเลือกตัวที่นิ่มโตและได้ขนาดแล้ว จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 250 บาท

ข้อดีของการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อซีเมนต์ :
-ขั้นตอนการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก
-เป็นอาชีพเสริมที่ดีอีกอาชีพหนึ่งเพราะมีต้นทุนต่ำ

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก rakbankerd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *